Життя кафедри

254
2021
Вітаємо Даншину Світлану Юріївну зі здобуттям наукового ступеня доктора технічних наук!

Вітаємо Даншину Світлану Юріївну зі здобуттям наукового ступеня доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами!

Тема дисертації: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМНОГО ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Роботу виконано в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Федорович Олег Євгенович, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

Захист відбувся « 12 » лютого 2021 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» або на сайті Одеської національної наукової бібліотеки


KhAI-K407GIS ПОДІЇ