Життя кафедри

123
2020
Обмежувальні заходи в ХАІ щодо запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154,
Ректором ХАІ Нечипоруком М.В. постановлено:
1. На період з 12.03.2020 по 03.04.2020:
- заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;
- заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;
- рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Помічнику ректора із забезпечення якості освіти ВоробйовуЮ. А., деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання, інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.
3. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально-методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.
4. В. о. начальника ВТНЗ ВізяряціА. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.
5. Проректору з АГД БугаєнкуО. М., директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:
- обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;
- належний медико-санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.
6. Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників, здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.
7. Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження, за програмами академічної мобільності, а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.
8. Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.
9. Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.
10. Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки, наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Наказом №176 від 25.03.2020 ректора ХАІ Нечипорука М.В. постановлено продовжити карантин до 24 квітня 2020 року.


Файли для завантаження:

KhAI-K407GIS ПОДІЇ