НОВИНИ КАФЕДРИ

123
2020
Обмежувальні заходи в ХАІ щодо запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154,
Ректором ХАІ Нечипоруком М.В. постановлено:
1. На період з 12.03.2020 по 03.04.2020:
- заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;
- заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;
- рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Помічнику ректора із забезпечення якості освіти ВоробйовуЮ. А., деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання, інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.
3. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально-методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.
4. В. о. начальника ВТНЗ ВізяряціА. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.
5. Проректору з АГД БугаєнкуО. М., директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:
- обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;
- належний медико-санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.
6. Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників, здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.
7. Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження, за програмами академічної мобільності, а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.
8. Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.
9. Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.
10. Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки, наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Наказом №176 від 25.03.2020 ректора ХАІ Нечипорука М.В. постановлено продовжити карантин до 24 квітня 2020 року.


Файли для завантаження:

KhAI-K407GIS ПОДІЇ
202
2020
Науковий семінар на тему "Використання космічних технологій в інтересах національної економіки Слобожанщини".

20.02.2020 Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в м. Харків було організовано та проведено одноденний науковий семінар на тему "Використання космічних технологій в інтересах національної економіки Слобожанщини". Представниками від ХАІ на семінарі були: завідувач кафедри 407 Горелик Станіслав Ігорович із доповіддю та доцент кафедри 407 Андрєєв Сергій Михайлович. На семінарі розглядалися такі питання: моніторинг земної поверхні за результатами дистанційного зондування Землі в інтересах сільського господарства, лісового господарства, водних ресурсів; вирішення питань екології та природних ресурсів, об'єктів інфраструктури, житлових, приватних, промислових і комерційних споруд, тощо.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
212
2020
День відкритих дверей!

21.02.2020 в ХАІ відбудеться "День відкритих дверей" для майбутніх абітурієнтів, для їх батьків і просто для всіх, хто цікавиться! Запрошуємо відвідати навчально-лабораторний корпус (УЛК) та ознайомитися з аудиторіями і забезпеченням кафедри Геоінформаційних систем та технологій. Орієнтир - пам'ятник шарі. Представники нашої кафедри з радістю дадуть відповідь на всі ваші запитання, приходьте. Будемо раді!


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
192
2020
ПерСиК 2020

16 квітня на кафедрі комп'ютерних систем, мережей та кібербезпеки ХАІ відбудеться весняна студентська конференція Перспективні Мережеві та Комп'ютерні технології (ПерСиК 2020).

Форма для реєстрації: https://forms.gle/ZU2N8kRVLzPrLTCM9

Конференція орієнтована на студентів, аспірантів, учнів ліцеїв та технікумів.

Усі матеріали публікуються в збірнику з ISBN.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

– обсяг: одна повна сторінка формату А5;

– шрифт: Times New Roman 11;

– щільність тексту: 38 рядків на сторінку;

– відступи: 20 мм з усіх боків.

Тези можуть бути надруковані українською, російською або англійською мовами; перший рядок, прописними – УДК; другий рядок, прописними – назва тез; третій, курсивом прізвище та ініціали авторів, посада (група); четвертий, курсивом – назва установи; через рядок, звичайним – розміщується текст. Схеми та малюнки використовувати не можна. Для написання формул рекомендується скористатися функцією вставки об’єкта MicrosoftEquation3.0 (в редакторі Word 2007 або Word 2010 меню «Вставка – Объект»). Файл формувати тільки в форматі .doc (файли з розширенням ".doc").

Корисні поради:

1) Коди УДК можна підібрати відповідно до теми роботи

за класифікатором. Електронний варіант доступний за адресою:

http://teacode.com/online/udc/ та http://scs.viniti.ru/udc/

2) Для перетворення маленьких літер на великі (прописні)

достатньо виділити частину тексту та скористатися комбінацією

клавіш Shift+F3 (кожна така команда змінює варіант запису тексту, всього існує три варіанти)

3) Тези зазвичай висвітлюють три аспекти доповіді:

– стислий опис проблеми яка вирішується або ж пояснення того в якій сфері проводилася робота (дослідження), який

може доповнюватися висновками зробленими за аналізом наукових публікацій;

– перелік питань які будуть розглянуті в доповіді;

– висновки або ж результати дослідження, які можуть доповнюватися описом наступних досліджень чи актуальних невирішених проблем.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
64
2020
XVII науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології»

Запрошуємо вас прийняти участь у XVIi науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Сучасні проблеми ракетно-космічної  техніки  і технології»!

Проведення  науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ракетно-космічної  техніки  і технології» відбудеться 6-8 квітня 2020 року за наступними секціями:

Секція 1. Фізико-математичне моделювання процесів створення аерокосмічної техніки. Керівник секції: доц., к.т.н. Шевцова М.А.; заступник: доц., д. т. н. Кондратьєв  А.В.

Секція 2. Космічна і відновлювана енергетика, енергетичний менеджмент. Керівник секції: проф., к.т.н. Губін С.В.; заступник: доц., к. т. н. Сінченко С.В.

Секція 3. Електрореактивні двигуни, іонно-плазмові технології. Керівник секції: ст. викл., к.т.н. Лоян А.В.; заступник: доц., к.т.н. Нестеренко С.Ю.

Секція 4. Системний аналіз та математичне моделювання. Керівник секції: проф., д.ф.-м.н. Ніколаєв О.Г.; заступник: доц., к.ф.-м.н. Макарічев В.О.

Секція 5. Космічного моніторингу землі і геоінформаційних технологій. Керівник секції: проф., д.т.н. Бутенко О.С.; заступник доц., к.т.н. Горелік С.І.

Місце проведення: м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковськогот «Харківський авіаційний інститут», факультет ракетно-космічної техніки.

Час проведення: 6-8 квітня 2020 р.

06.04.19  Реєстрація учасників; пленарне засідання, робота секцій;

06.04.19 – 07.04.19 Робота секцій;

08.04.19 – Пленарне закриття.

Строк подачі тез - до 20.03.19 з актами експертизи та оплатою (у 125 улк).


KhAI-K407GIS ПОДІЇ