НОВИНИ КАФЕДРИ

176
2020
Наземна станція прийому даних ДЗЗ в Харкові

17.06.2020 представники нашої кафедри завітали до наземної станції прийому даних  дистанційного зондування Землі для обміну актуальною інформацією та досвідом щодо отримання, обробки та зберігання даних дистанційного зондування Землі та подальшої їх передачі.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
123
2020
Обмежувальні заходи в ХАІ щодо запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154,
Ректором ХАІ Нечипоруком М.В. постановлено:
1. На період з 12.03.2020 по 03.04.2020:
- заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;
- заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;
- рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Помічнику ректора із забезпечення якості освіти ВоробйовуЮ. А., деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання, інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.
3. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально-методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.
4. В. о. начальника ВТНЗ ВізяряціА. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.
5. Проректору з АГД БугаєнкуО. М., директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:
- обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;
- належний медико-санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.
6. Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників, здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.
7. Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження, за програмами академічної мобільності, а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.
8. Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.
9. Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.
10. Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки, наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Наказом №176 від 25.03.2020 ректора ХАІ Нечипорука М.В. постановлено продовжити карантин до 24 квітня 2020 року.


Файли для завантаження:

KhAI-K407GIS ПОДІЇ
202
2020
Науковий семінар на тему "Використання космічних технологій в інтересах національної економіки Слобожанщини".

20.02.2020 Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в м. Харків було організовано та проведено одноденний науковий семінар на тему "Використання космічних технологій в інтересах національної економіки Слобожанщини". Представниками від ХАІ на семінарі були: завідувач кафедри 407 Горелик Станіслав Ігорович із доповіддю та доцент кафедри 407 Андрєєв Сергій Михайлович. На семінарі розглядалися такі питання: моніторинг земної поверхні за результатами дистанційного зондування Землі в інтересах сільського господарства, лісового господарства, водних ресурсів; вирішення питань екології та природних ресурсів, об'єктів інфраструктури, житлових, приватних, промислових і комерційних споруд, тощо.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
212
2020
День відкритих дверей!

21.02.2020 в ХАІ відбудеться "День відкритих дверей" для майбутніх абітурієнтів, для їх батьків і просто для всіх, хто цікавиться! Запрошуємо відвідати навчально-лабораторний корпус (УЛК) та ознайомитися з аудиторіями і забезпеченням кафедри Геоінформаційних систем та технологій. Орієнтир - пам'ятник шарі. Представники нашої кафедри з радістю дадуть відповідь на всі ваші запитання, приходьте. Будемо раді!


KhAI-K407GIS ПОДІЇ
192
2020
ПерСиК 2020

16 квітня на кафедрі комп'ютерних систем, мережей та кібербезпеки ХАІ відбудеться весняна студентська конференція Перспективні Мережеві та Комп'ютерні технології (ПерСиК 2020).

Форма для реєстрації: https://forms.gle/ZU2N8kRVLzPrLTCM9

Конференція орієнтована на студентів, аспірантів, учнів ліцеїв та технікумів.

Усі матеріали публікуються в збірнику з ISBN.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

– обсяг: одна повна сторінка формату А5;

– шрифт: Times New Roman 11;

– щільність тексту: 38 рядків на сторінку;

– відступи: 20 мм з усіх боків.

Тези можуть бути надруковані українською, російською або англійською мовами; перший рядок, прописними – УДК; другий рядок, прописними – назва тез; третій, курсивом прізвище та ініціали авторів, посада (група); четвертий, курсивом – назва установи; через рядок, звичайним – розміщується текст. Схеми та малюнки використовувати не можна. Для написання формул рекомендується скористатися функцією вставки об’єкта MicrosoftEquation3.0 (в редакторі Word 2007 або Word 2010 меню «Вставка – Объект»). Файл формувати тільки в форматі .doc (файли з розширенням ".doc").

Корисні поради:

1) Коди УДК можна підібрати відповідно до теми роботи

за класифікатором. Електронний варіант доступний за адресою:

http://teacode.com/online/udc/ та http://scs.viniti.ru/udc/

2) Для перетворення маленьких літер на великі (прописні)

достатньо виділити частину тексту та скористатися комбінацією

клавіш Shift+F3 (кожна така команда змінює варіант запису тексту, всього існує три варіанти)

3) Тези зазвичай висвітлюють три аспекти доповіді:

– стислий опис проблеми яка вирішується або ж пояснення того в якій сфері проводилася робота (дослідження), який

може доповнюватися висновками зробленими за аналізом наукових публікацій;

– перелік питань які будуть розглянуті в доповіді;

– висновки або ж результати дослідження, які можуть доповнюватися описом наступних досліджень чи актуальних невирішених проблем.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ