Life of the department

192
2020
ПерСиК 2020

16 квітня на кафедрі комп'ютерних систем, мережей та кібербезпеки ХАІ відбудеться весняна студентська конференція Перспективні Мережеві та Комп'ютерні технології (ПерСиК 2020).

Форма для реєстрації: https://forms.gle/ZU2N8kRVLzPrLTCM9

Конференція орієнтована на студентів, аспірантів, учнів ліцеїв та технікумів.

Усі матеріали публікуються в збірнику з ISBN.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

– обсяг: одна повна сторінка формату А5;

– шрифт: Times New Roman 11;

– щільність тексту: 38 рядків на сторінку;

– відступи: 20 мм з усіх боків.

Тези можуть бути надруковані українською, російською або англійською мовами; перший рядок, прописними – УДК; другий рядок, прописними – назва тез; третій, курсивом прізвище та ініціали авторів, посада (група); четвертий, курсивом – назва установи; через рядок, звичайним – розміщується текст. Схеми та малюнки використовувати не можна. Для написання формул рекомендується скористатися функцією вставки об’єкта MicrosoftEquation3.0 (в редакторі Word 2007 або Word 2010 меню «Вставка – Объект»). Файл формувати тільки в форматі .doc (файли з розширенням ".doc").

Корисні поради:

1) Коди УДК можна підібрати відповідно до теми роботи

за класифікатором. Електронний варіант доступний за адресою:

http://teacode.com/online/udc/ та http://scs.viniti.ru/udc/

2) Для перетворення маленьких літер на великі (прописні)

достатньо виділити частину тексту та скористатися комбінацією

клавіш Shift+F3 (кожна така команда змінює варіант запису тексту, всього існує три варіанти)

3) Тези зазвичай висвітлюють три аспекти доповіді:

– стислий опис проблеми яка вирішується або ж пояснення того в якій сфері проводилася робота (дослідження), який

може доповнюватися висновками зробленими за аналізом наукових публікацій;

– перелік питань які будуть розглянуті в доповіді;

– висновки або ж результати дослідження, які можуть доповнюватися описом наступних досліджень чи актуальних невирішених проблем.


KhAI-K407GIS ПОДІЇ